Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

4 วิธีคัดเลือกคนให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรผู้สมัครงานที่มีเรซูเม่น่าสนใจ ทักษะความสามารถโดดเด่น ตอบคำถามสัมภาษณ์งานได้อย่างน่าประทับใจ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะร่วมงานกับคุณได้อย่างราบรื่น หากคุณไม่ได้พิจารณาในเรื่องความ เหมาะสมด้านวัฒนธรรมองค์กรมาตั้งแต่แรก คุณอาจพบภายหลังว่า บุคลิกลักษณะ สไตล์การทำงาน พฤติกรรม ความเชื่อ และทัศนคติของเขาไม่สอดคล้องกับค่านิยม และความคาดหวังขององค์กรของคุณ

เมื่อคุณรับพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน ส่วนใหญ่จะสามารถพัฒนาทักษะในงานที่ เขารับผิดชอบได้ แต่ในเรื่องค่านิยมและทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก ดังนั้น ควรพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรมเข้ามาเสียแต่แรก จะได้ไม่เสียเวลาและงบประมาณในการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครงานใหม่ ในกรณีที่พนักงานลาออกทั้งที่เพิ่งเริ่มงานได้ไม่นาน เนื่องจากเข้ากับที่ทำงานไม่ได้

แต่ก่อนที่คุณจะประเมินผู้สมัครงานได้นั้น คุณต้องรู้จักองค์กรตัวเองให้ดีเสียก่อนว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร มีค่านิยมอะไรบ้าง มิฉะนั้นคุณจะไม่มีวันได้พนักงานที่ตรงกับความต้องการได้เลย

เมื่อทราบแล้วว่าวัฒนธรรมองค์กรของคุณเป็นอย่างไร ก็มาตามหาผู้สมัครที่เหมาะสมกันเลย วิธีการคัดเลือกพนักงานให้ได้คนที่เหมาะกับองค์กรนั้นมีหลายรูปแบบน่าสนใจ

ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพและความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร (Cultural and Personal Fit Test) แบบทดสอบนี้ผู้สมัครงานจะตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตน ซึ่งช่วย HR ในการประเมินทัศนคติและความเชื่อของผู้สมัครงานว่าเข้ากันได้กับวัฒนธรรม องค์กรหรือไม่

ถามคำถามเชิงพฤติกรรม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมในการ ประเมินผู้สมัคร โดยผู้สัมภาษณ์จะถามเกี่ยวกับการจัดการปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่าผู้สมัครมีวิธีคิดและจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร จากสถานการณ์ที่เขาเคยผ่านมาแล้ว และเมื่อได้รับคำตอบก็ทำให้ HR พอจะเห็นภาพว่าเขาเป็นคนอย่างไรและเหมาะกับองค์กรเพียงใด

พิจารณาผู้สมัครจากการแนะนำของพนักงาน หลายหน่วยงานชอบใช้วิธีการประกาศรับสมัครงานโดยผ่านการแนะนำจากพนักงานมากกว่าประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สมัครคนนี้มีคนการันตีว่าคุณสมบัติเหมาะสมและมีลักษณะนิสัยเข้ากับองค์กรได้

ให้ผู้สมัครได้เห็นการทำงานจริง เช่น Onsite Visits หรือให้ทดลองทำงานชั่วคราวก่อน วิธีนี้ส่วนหนึ่งช่วยในการตัดสินใจของตัวผู้สมัครเองว่าเห็นการทำงานแล้ว เขาคิดว่าตัวเขาเหมาะสมหรือไม่ หากไม่ใช่ผู้สมัครก็จะเป็นฝ่ายถอนตัวไปเอง ในขณะเดียวกัน HR ก็จะเป็นฝ่ายประเมินว่า ผู้สมัครคนนี้ใช่คนที่เขาตามหาหรือเปล่า ซึ่งเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

การได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นช่วยลดปัญหา พนักงานลาออก ทั้งยังได้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ส่งผลให้องค์กรโตวันโตคืน ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยบทความโดย : th.jobsdb.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
Knowledge
People Employment