Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

การจ้างงานให้ได้คนที่เหมาะกับงาน

การจ้างงานให้ได้คนที่เหมาะกับงานปัญหาที่หลายองค์กรพบในการจ้างงานคือ จะคัดเลือกผู้สมัครงานอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงาน เหมาะกับองค์กร เมื่อรับเข้ามาแล้วสามารถจะทำงานร่วมกันไปได้นาน ๆ ไม่ต้องเสียเวลาในการรับสมัคร พนักงานใหม่บ่อยครั้ง ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายในการลงประกาศงาน รวมถึงเวลาในขั้นตอนการสรรหา และสอนงานอีกด้วย ข้อคิดดี ๆ สำหรับการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้
  • จ้างคนให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในอนาคต คนที่จะรับเข้ามาใหม่ไม่ใช่เพียงมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น แต่ควรมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ด้วย ซึ่งคุณต้องมีความชัดเจนในเรื่องทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อที่จะคัดเลือกให้ได้คนเก่งมาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
  • มีความเข้าใจในตำแหน่งงานที่เปิดรับ ก่อนจะลงโฆษณาเพื่อหาคนที่ เหมาะกับงานแต่ละตำแหน่ง ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่า คนที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งนั้น ๆ ควรเป็นคนแบบไหน กำหนดมาตรฐานขึ้นมาเพื่อใช้ในคัดกรองผู้สมัครงาน จะช่วยให้กระบวนการจ้างงานมีความรวดเร็วขึ้น และแม่นยำยิ่งขึ้น
  • อย่าตัดสินคนจากเรซูเม่เป็นหลัก เรซูเม่ที่ดูดีไม่ได้หมายความว่าคน ๆ นั้นจะเก่งจริง อย่างที่ทราบกันดีว่ามีบนอินเทอร์เน็ตมีเทคนิคการเขียนเรซูเม่ มากมายที่จะช่วยสร้างสรรค์เรซูเม่ให้ดูน่าสนใจ แต่เมื่อได้มาสัมภาษณ์พูดคุย กันแล้ว มักจะพบว่าผู้สมัครงาน ไม่ได้มีคุณสมบัติตามที่บริษัทคาดหวังจาก ที่อ่านข้อมูลในเรซูเม่เท่าไรนัก
  • ใช้เครื่องมือในการประเมินผู้สมัครงาน ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น ระบบจัดการใบสมัครงาน แบบทดสอบทักษะที่จำเป็นในการทำงาน แบบทดสอบบุคลิกภาพ รวมถึง การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม เป็นต้น เพราะไม่มีวิธีการใดวิธีการเดียวที่จะทำให้คุณประเมินผู้สมัครงานได้ อย่างแม่นยำ
  • จ้างคนเก่ง ได้ประโยชน์คุ้มค่ากว่า อย่ากลัวที่จะจ่ายแพง หากต้องจ้างคนเก่งมาทำงาน เพราะคนที่มีความสามารถ ย่อมทำประโยชน์ให้กับองค์กรได้คุ้มค่ากับค่าจ้างที่จะต้องจ่าย ในทางตรงกันข้าม หากจ้างคนที่ไม่มีความสามารถอาจ ต้องจ่ายมากกว่า ทั้งค่าฝึกอบรม และเวลาในการสอนงานบทความโดย : http://th.jobsdb.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
Knowledge
People Employment