Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

กระตุ้นพนักงานด้วยการทำเป็นตัวอย่างการกระตุ้นพนักงานถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร รายงานล่าสุดจาก เดรคอินเตอร์แนชั่นแนล รีพอร์ท พยายามที่จะให้คำจำกัดความของสาเหตุและนโยบายที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการกระตุ้น จากการศึกษาพบว่า การกระตุ้นนั้นเป็นความรู้สึก สิ่งที่เรารู้สึกต่อการกระทำหรือคำพูดของใครซักคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราไปสู่ความสำเร็จ การกระตุ้นทีมงานก็คล้ายๆกัน จะต่างกันก็แค่ว่ามันเป็นไปเพื่อการเสริสร้างหรือแตกตัวเพื่อความคล่องตัวขององค์กร อย่างไรก็ตามจงมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้การกระตุ้นทีมงานหรือตัวบุคคลให้เกิดแรงบันดาลใจได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือการรักษาสภาพและการสร้างตัวอย่างที่ดีของทีมผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นสภาวะใดก็ตาม ความสำเร็จในการกระตุ้นทีมงานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐาน 2 อย่างดังต่อไปนี้

ประการแรก ดูเหมือนว่าคนเราจะทำหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จมาจากหนึ่งในความรู้สึกพื้นฐานที่มีผลสองอย่าง นั่นคือ ความรักและความกลัว ประการที่สองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงานมีความคล้ายคลึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก ซึ่งการกระตุ้นนั้นย่อมจะมาจากความรู้สึกที่รักพ่อแม่หรือไม่ก็กลัวการลงโทษ ซึ่งในทำนองเดียวกันความสำเร็จของพนักงานเกิดขึ้นได้จากความรักในสิ่งที่พวกเขาทำ ความชื่นชมในการปฏิบัติตัวที่เป็นแบบอย่างของหัวหน้า หรือไม่ก็ความกลัวในการจะต้องตกงานหรือไม่มีรายได้

บทบาทของผู้จักการคือการการสร้างการกระตุ้นให้สูงสุด ในขณะเดียวกันก็รักษาระดับความกลัวให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุด มอรีส เยียว ผู้จัดการประจำประเทศของเดรคที่ประเทศสิงคโปร์ กล่าวไว้ว่า "คุณจะต้องกระตุ้นให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจในทางบวกมากกว่าในทางลบ ด้วยการที่ต้องการจะประสบความสำเร็จด้วยความชื่นชมนับถือ ความชื่นชมนับถือที่ทีมงานมี และความชื่นชมนับถือที่คุณมีในฐานะผู้นำ"

คุณเยียวสรุปไว้ว่า "คุณในฐานะผู้นำคือแบบอย่างของลูกทีม ทัศนะคติของคุณจะต้องไร้ที่ติ ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามทำให้ทีมเป็นจุดเด่นสำคัญ แต่ตัวของคุณคือคนที่ลูกทีมต้องเอาแบบอย่างหรืออย่างน้อยก็พยายามเอาแบบอย่าง และก็ไม่มีอะไรที่มันทำให้กำลังถดถอยได้ดีไปกว่าทัศนะคติในแง่ลบของผู้จัดการ เหมือนอย่างซีซ่า คุณต้องอยู่เหนือความสงสัยทั้งปวงและอยู่เหนือการตำหนิติเตียน"

ขั้นตอนในการกระตุ้นพนักงานของคุณ

จากการศึกษาของเดรค หัวข้อต่อไปนี้คือขั้นตอนในการกระตุ้นพนักงานที่มีความสำคัญมากที่สุด

• กระตุ้นพนักงานให้เข้าใจและคล้อยตามการคาดหวังที่คุณมีต่อพวกเขาจากนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาไปทำให้สำเร็จ

• ให้การสนับสนุนด้วยขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียด

• สร้างเป้าที่สามารถทำได้จริงและทำการวัดผลความสามารถของพนักงานพร้อมด้วยความคิดเห็น

• ตกลงแนวทางด้วยระยะเวลาที่สามารถทำได้จริง

• จงแน่ใจว่าพนักงานรู้ว่าคุณมีความมั่นใจในความสามารถของพวกเขาในการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

• เปิดกว้างให้กับการสื่อสาร เพื่อเป็นช่องทางในการแนะนำหรือช่วยเหลือ

• ให้รางวัลแก่ความสำเร็จ

• ให้การอบรมที่เหมาะสมกับพนักงาน พร้อมทั้งให้อาวุธแก่พวกเขาในการประสบความสำเร็จในบทบาทของตน

• ร่วมฉลองกับความสำเร็จและร่วมรับผิดชอบในความล้มเหลว

• นำด้วยการเป็นตัวอย่างผู้จัดการที่มีวินัยและประสบความสำเร็จจะกระตุ้นให้ พนักงานของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จ อีกนัยหนึ่งถ้าคุณต้องการให้พวกเขาสำเร็จ

คุณก็ต้องสำเร็จด้วยและเมื่อทุกอย่างที่กล่าวมานี้พร้อมแล้วคุณก็ต้องเน้นไปที่องค์ประกอบดังกล่าวให้หนัก และถ้าคุณสามารถทำให้สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นรูปธรรมได้ในสำนักงานของคุณ พนักงานของคุณก็จะสนุกกับการทำงานที่เกิดจากแรงกระตุ้นที่เพิ่มทวีขึ้นอยู่ตลอดบทความโดย : th.jobsdb.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
Knowledge
People Management