Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

6 ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติต่อพนักงานใหม่วันแรกของการต้อนรับพนักงานใหม่ คุณปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร มีการปฐมนิเทศ มีการต้อนรับ และพูดคุยอย่างอบอุ่น มีการอธิบายเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ?

หากจะบอกว่า การเริ่มต้นที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างข้างต้นล่ะ คุณคิดเห็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ อาจเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยที่คุณเองไม่รู้ตัว

1. ต้อนรับพนักงานใหม่เหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว

การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพเป็นที่เรื่องดี แต่ไม่ใช่เรื่องหลัก วันแรกของการทำงานคุณควรให้เน้นที่การทำงาน เป็นหลัก อธิบายเนื้องาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วให้พนักงานใหม่ค่อย ๆ เรียนรู้ได้เองเกี่ยวกับมิตรภาพและความสัมพันธ์ ของคนในแผนก หรือคนในองค์กร ผ่านการทำงานอย่างจริงจังและความสำเร็จที่ได้รับ

2. แนะนำทุกเรื่อง ทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กร

พนักงานใหม่ไม่ได้ต้องการรู้ทุกอย่างในองค์กรภายในวันเดียว เขาต้องการรู้เพียงว่าเขาจะทำงานในหน้าที่ที่คุณจ้างเขามาอย่างไร ส่วนเรื่องอื่น ๆ ที่สลับซับซ้อน ค่อย ๆ ให้เขาเรียนรู้ไปทีละอย่าง จากการทำงานในแต่ละขั้นตอนของเขา ควรสอนงานในหน้าที่ก่อน ส่วนเรื่องอื่น ๆ ควรรอก่อน

3. ไม่ตำหนิเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

พนักงานใหม่มักจะประหม่า ทำผิดพลาดบ่อยครั้ง เพราะยังไม่เข้าที่ เข้าทาง คุณอาจคิดว่า ยังไม่ควรตำหนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์งานของเขา ในช่วงแรก ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ที่จริงคุณควรให้คำแนะนำ วิจารณ์ และแก้ไขงานของเขาทันที ไม่ใช่เพื่อต่อว่า หรือจับผิด แต่เพื่อช่วยให้เขาเข้าที่ เข้าทาง และดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องเร็วขึ้น หากคุณปล่อย ให้เขาทำงานไปโดยไม่รู้ว่าทำผิด นานเกินไปอาจทำให้เขาเกิดความเคยชินและติดเป็นนิสัยได้

4. ไม่มอบหมายงาน และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

วันแรกของการทำงานที่หมดไปกับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ไม่ทำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ หรือมีไฟในการทำงานเพิ่มขึ้น พนักงานใหม่ควรได้รับมอบหมายงานที่สามารถทำให้สำเร็จได้ในหนึ่งวัน เพื่อที่เขาจะได้เริ่มต้นทำงานและกลับไปบ้านพร้อมกับความสำเร็จแรกจากการทำงานใหม่ และมีไฟที่จะมารับมอบหมายงานชิ้นใหม่ในวันต่อไป

5. ปล่อยให้พนักงานใหม่นั่งรองาน

ไม่ควรปล่อยให้พนักงานใหม่นั่งรองานด้วยความว่างเปล่า คุณควรเตรียมงานที่จะมอบหมายไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิด ช่วงเวลาว่างที่น่าเบื่อ ทั้งยังเป็นการแสดงให้พนักงานใหม่เห็นว่าองค์กรนี้เต็มที่กับการทำงานมากแค่ไหน ซึ่งจะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าทุกคนจริงจังกับการทำงาน ซึ่งเขาก็จะต้องทำอย่างนั้นเช่นกัน

6. ปล่อยให้พนักงานใหม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน

การมีความคิดริเริ่มเป็นสิ่งดี แต่ไม่ควรปล่อยให้พนักงานใหม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานใด ๆ จนกว่าเขาจะรู้ และเข้าใจกระบวนการที่ปฏิบัติมาแต่เดิมให้ถ่องแท้เสียก่อนบทความโดย : th.jobsdb.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
Knowledge
People Management