Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วิธีง่ายๆ ที่ทำให้พนักงานเกิดความผูกพันกับการทำงานในองค์กรทุกวันนี้องค์กรส่วนใหญ่มักจะพูดถึงเรื่องว่า จะทำอย่างไรให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร และรู้สึกถึงความผูกพันกับการทำงานของตนเองมากกว่านี้ เนื่องจากมีข้อพิสูจน์ และผลการวิจัยจากบริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้าพนักงานในองค์กรเกิดความรู้สึกผูกพัน (Engagement) ต่อองค์กร ก็จะส่งผลต่อผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานรู้สึกแย่ และขาดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรและงานที่ทำ ผลก็คือผลงานจะแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งก็จะส่งผลต่อผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้บริหารในหลายองค์กรต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างมาก จะเห็นได้จากองค์กรต่างๆ เริ่มมีการสำรวจเรื่องของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพื่อที่จะหาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานให้มากขึ้นกว่าเดิม

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยในการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรนั้น ก็มีหลายปัจจัยครับ ผมสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้ครับ

• ผู้บริหารขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ และมีภาวะผู้นำ สามารถเป็นผู้นำให้กับพนักงานในองค์กรได้

• พนักงานรู้สึกถึงการได้รับความสำคัญจากหัวหน้า และจากองค์กร ว่าตนเองก็มีความสำคัญในการสร้างผลงานให้กับองค์กร

• ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์กรเดียวกัน

• ค่าตอบแทน และรางวัลตอบแทนการทำงานที่เป็นธรรม

จาก 4 ปัจจัยข้างต้น มีอยู่ 1 ปัจจัยที่มีผลกระทบค่อนข้างจะแรงกับการสร้างความรู้สึกผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งก็คือ การทำให้พนักงานรู้สึกถึงการได้รับความสำคัญนั่นเอง

โดยปกติธรรมชาติของคนเรานั้นมักจะชอบให้คนอื่นชื่นชมในสิ่งที่ตนเองทำอยู่แล้ว ถ้าเราจับธรรมชาติของคนเรื่องนี้ได้ เราจะสามารถสร้างความรู้สึกผูกพันให้เกิดขึ้นในทีมงาน และกับพนักงานได้ไม่ยากนั่นก็คือ “การทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญสำหรับเรา และองค์กร” คำถามก็คือ แล้วจะสร้างความรู้สึกแบบนั้นได้อย่างไร

• เมื่อพนักงานทำงานผลงานได้ดี ก็ให้คำชมเชยที่จริงใจ พร้อมทั้งบอกกับพนักงานว่า ผลงานที่ออกมานั้นเป็นผลงานที่ดี และอยากให้สร้างผลงานที่ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ

• ให้พนักงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด และวางแผนการทำงานของหน่วยงาน เช่น เวลามีประชุมเพื่อที่จะวางแผนในหน่วยงาน ก็ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วยบ้างในบางโอกาส และทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงานที่ทำอยู่นี้ด้วย

• มองหาจุดดีของพนักงานให้เจอ และส่งเสริมจุดแข็งเหล่านี้ของพนักงานในการสร้างผลงานที่ดีต่อไป รวมทั้ง ช่วยกันวางแผนและพัฒนาพนักงานทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าหัวหน้าและองค์กรให้ความใส่ใจในตัวเขาจริงๆ ไม่ใช่แค่จ้างมาทำงานไปวันๆ

• ส่งเสริมให้พนักงานได้รับความก้าวหน้าในการทำงาน ซึ่งความก้าวหน้าในการทำงานนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นการมอบหมายงานที่ยาก และท้าทายความสามารถมากขึ้น เพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความสำคัญในตนเองต่อความสำเร็จขององค์กร

 • อย่าลืมบอกหรือส่งสัญญาณให้พนักงานทราบว่า เขามีความสำคัญต่อความสำเร็จของงานมากเพียงใด และองค์กรขาดเขาไม่ได้เนื่องจากอะไร เพราะวิธีนี้เป็นการบอกให้พนักงานรู้ว่าเขามีความสำคัญต่อองค์กรจริงๆ

ในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างในมุมของจิตใจมากกว่าเรื่องของรางวัลที่จับต้องได้ ดังนั้นเรื่องของค่าตอบแทนและรางวัลผลงานต่างๆ จึงเป็นปัจจัยรองๆ ลงไป แต่ก็ยังขาดไม่ได้เช่นกัน เพียงแต่ประเด็นเรื่องค่าตอบแทนนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการให้เยอะ แต่เป็นเรื่องของการให้อย่างเป็นธรรมมากกว่าครับ สุดท้ายก็คือ เพื่อให้เกิดผลทางด้านจิตใจของพนักงานอีกเช่นกัน ว่าให้เขาเกิดความรู้สึกที่เป็นธรรม

เรื่องของการสร้างความรู้สึกผูกพันนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน ที่ไม่ง่ายก็เพราะคนที่เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างความรู้สึกผูกพัน และทำให้พนักงานรู้สึกถึงความสำคัญของตนเองนั้นก็คือ เหล่าบรรดาหัวหน้างานทุกระดับในองค์กรนั่นเอง ซึ่งจากผลการวิจัยของที่ปรึกษาหลายๆ แห่งต่างก็ระบุตรงกันอีกว่า หัวหน้างานเป็นปัจจัยที่ทำให้พนักงานขาดความผูกพันต่อองค์กรด้วยเช่นกัน

แล้วจะทำอย่างไรล่ะทีนี้ วิธีการก็คือต้องพัฒนาหัวหน้างานทุกคนทุกระดับให้มีความเข้าใจ และสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงานได้นั่นเอง เพื่อที่จะได้ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานได้ต่อไปครับบทความโดย : singhip.exteen.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
Knowledge
People Management