Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

วางแผนไปเที่ยว แต่ยังไม่รู้บริษัทหยุดวันไหนบ้าง!!
บ่อยครั้งเมื่อไปเจอราคาตั๋วเครื่องบินราคาถูก ที่พักน่าสนใจตามงานต่างๆที่จัด บ้างครั้งนึกสนใจอยากไปพักผ่อนบ้าง แต่นึกไม่ออกว่าบริษัทหยุดวันไหนบ้าง มีหยุดยาวๆ ช่วงไหนบ้าง หากกลับมาดูปฏิทินวันหยุดที่บริษัท โปรโมชั่นที่เราสนใจอาจจะหมดช่วงไปแล้วก็ได้
โปรแกรม HRMi มี ระบบ ESS หรือ Employee self service นั้นคือเป็นระบบที่พนักงานสามารถเข้ามาดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่บริษัท หรือที่บ้าน(ตามที่แต่ละบริษัทกำหนด) ขอเพียงแค่สามารถเข้า Internet ได้ จากนั้นเข้าตาม Link ที่บริษัทแจ้ง

 หนึ่งในเมนูที่น่าสนใจคือ ปฏิทินวันบริษัทหยุด พนักงานไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าระบบมาดูปฏิทินวันหยุดได้ ที่นี้การวางแผนไปเที่ยวก็เป็นเรื่องงานสำหรับพนักงาน

บทความโดย : คุณชลธิชา ฐานบัณฑิต
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com