Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ให้โปรแกรมช่วยคิดค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ง่ายกว่า
ในแต่ละปีวันหยุดประจำปีอาจจะไม่เท่ากันบางปีเพิ่มขึ้นบางปีก็ลดลง มีผลทำให้การจ่ายค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจเปลี่ยนไปตามวันหยุดประจำปีที่เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งเวลาทำค่าแรงในเดือนทีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ต้องคอยตรวจสอบว่าคิดรวมให้พนักงานหรือยังและจ่ายครบตามเงื่อนไขบริษัทหรือยัง แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้านำโปรแกรม HRMi มาใช้ในการคิดค่าแรงให้กับพนักงานเพราะโปรแกรมมีเมนูที่ใช้สำหรับกำหนดเรื่องการคิดค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อัตโนมัติ

เมนูกำหนดรูปแบบการประมวลผลเข้าระบบเงินเดือนบทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com