Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ไม่ต้องมาคอยจำอีกต่อไปว่าเมื่อไหร่ Work Permit จะหมดอายุ
จากนี้ต่อไปไม่ต้องคอยมานั่งจดหรือจำว่า Work Permit จะหมดอายุเมื่อไหร่ ถ้านำโปรแกรม HRMi มาใช้งานเพราะโปรแกรมมี Alert ทีใช้สำหรับแจ้งเตือน Work Permit หมดอายุโดยสามารถกำหนดได้จะให้แจ้งเตือนล่วงหน้ากี่วันและสามารถกำหนดความถี่ในการแจ้งเตือนได้ด้วยว่าจะให้เตือนทุกกี่วัน เช่น อาจจะให้แจ้งเตือนทุกวันก็ได้

เมนูบันทึกข้อกำหนดองค์กร  รูปแบบ Alert ในการแจ้งเตือนบทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com