Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
http://www.prosofthrmi.com/FileSystem/Image/hrmiadmin/20101006/header_contact.jpg

BizApps

โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี : WINSpeed

โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วย
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
สามารถรองรับงานที่หลากหลายของทุกหน่วยงาน

 
โปรแกรมบัญชี : Prosoft myAccount

โปรแกรมบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs ในราคาที่เหมาะสม

เป็น Small Business Accouting Software

เพื่อการทำบัญชีได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล

โปรแกรมเงินเดือน : Prosoft HRMI

โปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยบริหารงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือในการบริหารงานบุคคล

ที่มากกว่าโปรแกรมเงินเดือน

 
โปรแกรมเงินเดือน : Prosoft HRPro

โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจ SMEs

ประมวลผลเงินเดือนที่มีความถูกต้องแม่นยำ

สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ส่งให้ธนาคารต่างๆ ได้

สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยผ่านธนาคาร

>> Learn more

โปรแกรมบริหารงานขายและการตลาด

โปรแกรมบริหารงานขาย : Prosoft CRM

โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์

เพื่อให้ได้มาและรักษาลูกค้าไว้กับองค์กรอย่างยาวนาน เครื่องมือของนักขายมืออาชีพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย

 
โปรแกรมส่งจดหมาย : Prosoft Email Marketing

โปรแกรมส่งจดหมายข่าว การตลาดคุณภาพ คุ้มค่า รวดเร็ว ช่วยให้คุณส่งข่าวสารให้กับลูกค้าจำนวนมากได้ง่ายขึ้น

เร็วขึ้น และประหยัด

โปรแกรมอื่นๆ

โปรแกรมติดตามรถยนต์ : Prosoft GPS

GPS Tracking ระบบติดตามรถยนต์ และโปรแกรม GPS เพื่อช่วยองค์กรให้สามารถบริหารจัดการรถ

ได้เต็มประสิทธิภาพ และช่วยบริหารบุคลากรให้เป็น

ไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ได้

 
โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน : Prosoft POS

โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน

ลดขั้นตอนการทำงานของแคชเชียร์ (Cashier)

เพียงปลายนิ้วสัมผัส

เว็บไซต์สำหรับธุรกิจ

ตลาดซื้อ-ขายสินค้า B2B

แหล่งรวบรวมข้อมูลการซื้อ-ขายขนาดใหญ่

เสมือนห้างสรรพสินค้า "บนอินเตอร์เน็ต"

ศูนย์กลางการพบปะระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย

 
ตลาดซื้อ-ขาย Software & Application

แหล่งซื้อขายซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

สำหรับธุรกิจ และบุคคลทั่วไป

ตลาดซื้อ-ขายสินค้า B2C

ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าเบ็ดเตล็ด,

สินค้ามือสอง, สินค้าขายปลีก และขายส่ง

มากกว่า 100,000 รายการ

 
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน

สื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการและผู้สมัครงาน

ที่ต้องการเปิดรับบุคลากรเข้าทำงาน

ผ่านทางระบบอินเทอร์เนต

BizApps